Odpadní kontejnery

kontejner 3m3
(do maximální hmotnosti 3t)
kontejner 6m3
(do maximální hmotnosti 5t)
kontejner 11m3
(do maximální hmotnosti 5t)
kontejner není určen k odvozu zeminy a suti