Zámková dlažba

Provádíme pokládku zámkové dlažby, včetně zemních, bouracích a výkopových prací.

Zámková dlažba 
je velmi funkční a také estetické řešení pro všechny přístupové cesty, ale i chodníky, nádvoří a různé bezbariérové přechody.

Proč se používá zámková dlažba?

Protože zámková dlažba se skládá z dlažebních kamenů, které mají tvar, který tvoří  vzájemnou vazbu – zámek. Na trhu najdete nabídku mnoho různých tvarů zámkové dlažby a lze si ji vybrat  v několika různých barevných odstínech.

Zámkovou dlažbu pokládáme: do kamenné drti, nebo do štěrkového lože nebo na na železobetonovou desku

Vaše starosti s odpady nechte na nás…