AUTODOPRAVA

BETON, ŠTĚRK, PÍSEK, KAČÍREK, RECYKLÁT, HLÍNA

 Potřebujete písek do malty, štěrk do betonu nebo makadam pod zámkovou dlažbu či hlínu pro úpravu terénu Vaší zahrady?

Spolehlivě vám zajistíme dovoz materiálů na stavbu, vždy včas a za rozumnou cenu.

Nabízíme dopravu těchto materiálů:

  • drcené kamenivo – všechny frakce štěrku, lomový kámen, kámen do základů,
  • těžené kamenivo – písky kopané tříděné i netříděné, oblázky, kačírek
  • recykláty – betonový, cihelný, asfaltový
  • zásypový materiál – štěrkopísky, zhutnitelná zemina,
  • suché – zavlažené betonové směsi
  • zemina a ornice (substráty, zemina na terénní úpravy)
  • kompostová zemina

Vaše starosti s odpady nechte na nás…